Nieuwsberichten over de paardenpaden verzameld
Minigids Bit zomer 2020

 

Met foto van de Soesterduinen op de voorpagina en kort interview over de Werkdagen.

 

Tekst interview:

 

Ieder gebied heeft zijn eigen charme.

 

Marjolein van Unen is regioconsulent bij de KNHS en controleert op de rug van haar Quarter Horse hoe de paden op de Utrechtse Heuvelrug erbij liggen.

"Samen met mijn paard maak ik al jaren ritten over de Utrechtse Heuvelrug. Ik ken een groot deel van het gebied daardoor goed. In totaal ligt hier zo'n 400 kilometer aan paden en ieder gebiedje heeft zijn eigen charme. Je komt er flinke klimmen tegen en mooie boslaantjes, maar ook bredere zandpaden waar je even lekker kunt gaan; de afwisseling maakt het rijden hier zo leuk. Het verschil met de Veluwe is dat het hier drukker is en dat je af en toe een weg over moet steken. Als ik voor buitenrijden.nl informatie doorgeef over de ruiterpaden kijk ik met andere ogen naar mijn gebied. Punten die spannend kunnen zijn, zoals een fietstunnel of een gevaarlijke kruising, geef ik door. Ook zijn op de Heuvelrug bijna overal knooppunten geplaatst een aantal jaar geleden. Ik hoop dat steeds meer mensen hierdoor met een comfortabeler gevoel kunnen buitenrijden."


MTB Utrechtse Heuvelrug plaatst watertappunten

 

7-3-2020

 

We hebben twee watertappunten in gebruik genomen op de MTB-route Amerongen. De ene bij de oversteek van de Bergweg bij het dierenasiel en de andere Groene Entree aan de Burgwal bij de officiële parkeerplaats. Dorstige MTB-ers kunnen daar hun bidon bijvullen met heel gewoon kraanwater.
Deze tappunten worden aangeboden door MTB Heuvelrug, ze zijn bekostigd door jullie zelf, dus alle vignethouders samen, en zijn bedoeld voor elk mens en dier dat passeert, dus ook een wandelaar, (race-)fietser, ruiter, paard, hond etc.

We gaan proberen ze de komende jaren ook op andere UHR-routes te laten plaatsen. Met dank aan VitensGemeente Utrechtse HeuvelrugStaatsbosbeheerJoin The Pipe AmsterdamAntonides Infrawerken BV en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug


Waarom deze plekken? We zijn afhankelijk van de aanwezigheid van een waterleiding, toestemming van de grondeigenaar en van de gemeente en er moeten fietsers langskomen.


MTB Track in Den Treek

 

Per april 2020 gaat de MTB Track op het landgoed open. Constateer je een knelpunt, laat het weten bij Den Treek zodat ze dit kunnen oplossen.

 

Voor de route van de track, kijk op deze link


Eind 2019 is in opdracht van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een onderzoek gedaan onder de gebruikers van de paardenpaden. De stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug is betrokken bij het onderzoek, omdat zij in de werkgroep 'Gebruikersbijdragen Ruiters en Menners' zitten. Deze werkgroep richt zich op het behouden van de paardenpaden op de Utrechtse Heuvelrug en een structurele oplossing om de paden te onderhouden.

 

Het gebruikersonderzoek was nodig om meer inzicht te krijgen in het aantal gebruikers en hun gebruik: ruiters en/of menners en frequentie, welke gebieden en welke belasting van de paden.

 

Feitjes:

- In totaal is de enquete bijna 1.100 keer ingevuld. Daarvan waren 161 respondenten menner, daarvan reden er 98 ook paard.

- In 1013 reacties zijn 55 plaatsen genoemd waar de paarden zijn gehuisvest. 

- 43% rijdt meestal alleen

- 70-80 % rijdt of ment 1 x per week of vaker buiten

- Een behoorlijk aantal van de respondenten heeft geen idee welke afstand wordt afgelegd. Naar schatting rijdt/ment de helft van de wekelijkse gebruikers 5 - 10 km en de andere helft 10 - 20 km.


14 oktober 2019 - Den Treek Henschoten
Mountainbiketracé op het landgoed in ontwikkeling

Momenteel wordt gewerkt aan een klein netwerk aan mountainbikeroutes op het landgoed. Dit netwerk zal aansluiten op de andere MTB-routes op de Heuvelrug. Hiermee ontstaat een aan een geknoopt tracé van 180 kilometer. Tot de aanleg van een klein netwerk op het landgoed is besloten om de natuur en het wild op het landgoed meer rust te bieden. Maar bovenal komt een gescheiden mountainbiketracé de veiligheid van de verschillende groepen bezoekers ten goede. De laatste jaren ontstaan er steeds vaker conflicten tussen mountainbikers, wandelaars en ruiters.
Het landgoed heeft een deskundige in de hand genomen die advies geeft over de aan te leggen parkoersen. Naar verwachting zal in het najaar van 2019 gestart worden met de aanleg van het nieuwe tracé. Over de aanschaf van een vignet en over de kosten daarvan bestaat nog geen duidelijkheid.


30 september 2019

 

Artikel uit het AD


21 september 2019 Test VRI tunneltje Traay te Driebergen

 

Vanmorgen een geslaagde proef gedaan met Gemeente Utrechtse Heuvelrug en Manege Den Toom in Driebergen. Bij het Traay tunneltje komt volgend jaar rond deze tijd een verkeersregelinstallatie (VRI, stoplichten), ook voor paarden 👍

In samenwerking met de gemeente wordt de VRI ook ingeregeld voor paarden! Dus er komen aparte drukknoppen, stoplichten en opstelplaats voor paarden. Deze gaan op de eenbaansweg oversteken, waarbij het autoverkeer stilstaat. Fietsers krijgen een waarschuwingslamp in de tunnel. En nog meer technische snufjes zijn mogelijk, daar gaat de gemeente mee aan de slag.

 

We zijn blij dat er aan de paarden wordt gedacht en dat ze worden meegenomen in de wegaanpassing! De VRI wordt na passage van de Vuelta geplaatst, welke augustus 2020 door de tunnel heen gaat. Daarna wordt het fietspad verbreed en de weg aangepast.

 

 

De KNHS Regio Utrecht heeft een vlog gemaakt van de test: https://www.facebook.com/knhs.utrecht/videos/384913405517685/
Werkzaamheden in 2019 op Landgoed Eyckenstein (Maartensdijk - Lage Vuursche)

 

Vanaf eind juli tot ergens in november 2019 vinden er stevige natuurwerkzaamheden plaat op het landgoed.

11,5 ha landbouwgrond, tussen Lage Vuursche en Hollandsche Rading wordt omgevormd naar open natuurbeheer. Hiervoor moet o.a. een behoorlijk daal van te bovenlaag met veel meststoffen verwijderd worden. Daarnaast wordt 9 ha extra heide terug gebracht. Ook dit heeft tijdelijk een behoorlijke ingreep (zie ook  eerdere nieuwsbrieven van Landgoed Eyckenstein en ook de komende)

 

Voor de paardenpaden betekent dit dat de route 76-46 en 48-46 deels niet gebruik kunnen worden en indien nodig voor de veiligheid ruiters tijdelijk afgesloten zullen zijn.

Daarnaast zal er op de route 76-19 veel gerij zijn met zwaar verkeer.

 

Na uitvoer worden de ruiterroutes weer terug gebracht in de oorspronkelijke staat.

Voor de website en huidige stand van zaken, kijk op de website van het landgoed.


Nieuwsbrief 8, Juni 2019, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Zie link

 

Een item in onderstaande nieuwsbrief gaat over het overleg met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, provincie, de terreineigenaren en ons over het behoud van de paardenpaden.

 

Het NPUH wil mogelijk een vignetsysteem invoeren om de terreineigenaren binnen het park de paden open te laten houden, over de invulling hiervan zijn we al enige tijd over in overleg. Bijvoorbeeld dekt het vignet alleen de basiskosten van onderhoud of meer en kan je met vrijwilligen je vignet terug verdienen. En liever 1 vignet voor de hele Heuvelrug als weer eentje erbij! 

 

Het NPUH gaat uiteindelijk de hele Heuvelrug beslaan, dus iedereen krijgt ermee te maken. We willen tot een bruikbare oplossing komen, evenals de terreineigenaren want paarden zijn al jaren welkome gebruikers en blijven welkom wat hun betreft 👍

 

De tekst uit de nieuwsbrief:

 

Gebruikersbijdragen ruiters en menners NPUH

Bij de provincie Utrecht is projectleider Annet van Biezen aan de slag gegaan met een doorstart voor het project ruitervignet. Vooralsnog is de inzet een combinatie van een betaald ruitervignet en de inzet van vrijwilligers. Dit om op die manier het door de KNHS gerealiseerde knooppuntennetwerk van ruiterpaden op de Utrechtse Heuvelrug open te kunnen houden.

In een startbijeenkomst in mei hebben Staatsbosbeheer, het Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, het UPG, de gemeente Soest en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) zich gecommitteerd om met elkaar te komen tot gebruikersbijdragen van ruiters en menners in het Nationaal Park.

Graag betrekken deze partijen daarbij ook andere eigenaren (particulieren) en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS). “De MTB-ers vormen hierbij een goed voorbeeld. Doel is om tot een systeem te komen dat recht doet aan de belangen van zowel de terreineigenaren als de gebruikers (die te gast zijn) als de hippische ondernemers”, aldus de projectleider. Er wordt toegewerkt naar een principebesluit hierover medio 2020.

 


https://baarnschecourant.nl/lokaal/bosgebruikers-werken-samen-om-begrip-te-kweken-voor-elkaars-hobby-607980

 

Bosgebruikers werken samen om begrip te kweken voor elkaars hobby

19-06-2019, 07:33 Christine Schut

LAGE VUURSCHE 

,,Er zijn nu zoveel verschillende recreanten op de Vuursche, die zitten elkaar weleens in de weg. Om meer begrip voor elkaar te kweken, gaan we gezamenlijk werkzaamheden verrichten op de terreinen van Staatsbosbeheer." Boswachter publiek Paul Suurmond is blij met de ongeveer 35 vrijwilligers die zaterdag snoeiwerkzaamheden hebben verricht bij camping De Zeven Linden en Bosbad De Vuursche. Onder de vrijwilligers vooral ruiters en mountainbikers.

In de bossen van Lage Vuursche recreëren wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers naast en door elkaar. Dat leidt soms tot conflicten, vooral op kruisingen en dan met name tussen ruiters en mountainbikers. ,,Mountainbikers hebben geen idee hoe het is op de rug van een paard te zitten en ruiters weten niet goed wat mountainbiken inhoudt. Daarom leek het ons leuk en goed om met de verschillende recreantengroepen klussen te gaan doen", legt Suurmond uit. Zaterdag was de eerste keer dat zoveel vrijwilligers aan de slag gingen.

 

Bijkomend voordeel is, dat werkzaamheden nu door vrijwilligers worden gedaan. ,,Staatsbosbeheer valt niet meer onder de rijksoverheid, maar onder de twaalf provincies. Die geven 33 euro per jaar per hectare grond voor onderhoud en dergelijke. Dan weet je al dat dat niet veel geld is. Ergens een paaltje plaatsen kost al meer. Daarom vragen we tegenwoordig maneges en dergelijke om een steentje bij te dragen. Als er bijvoorbeeld een boom over een ruiterpad is gevallen, werd Staatsbosbeheer gebeld. Wij ruimden die boom dan op. Nu vragen we de maneges dat te doen. Ze mogen de ruiterpaden een beetje zien als hun eigendom. Ze krijgen van ons bijvoorbeeld ook toestemming met voertuigen het bos te betreden om de paden te onderhouden."

Overigens is met de mountainbikers ook gekeken naar gevaarlijke kruisingen in de bossen.

 

Marjolein van Unen is regioconsulent bij hippische sportbond KNHS. ,,Wij organiseren in de regio vaker werkdagen om de paden vrij te houden. We helpen de terreineigenaren met het onderhoud omdat we het leuk vinden om te doen en wij als ruiters weten welke eisen we aan de paden stellen. Hoe breed ze moeten zijn bijvoorbeeld. Het is een win-win situatie." Volgens Van Unen geeft de boswachter wel spelregels met wat wel en niet mag. ,,Het is ook goed dit onderhoud samen te doen met de mountainbikers. De recreatiedruk in de bossen in Baarn is vrij hoog. Er zijn ruim veertig kruisingen van ruiter- en mountainbikepaden. Door samen te werken, kweken we meer begrip voor elkaar."

 

Cornelis Vriend is van de Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug. ,,Vorig jaar hebben we voor het eerst samengewerkt met ruiters. Dat is goed bevallen. Wij realiseren ons als mountainbikers bijvoorbeeld niet dat paarden geen rem hebben. Daarom moeten we ze voor laten gaan. We zien paarden vaak laat. Als wij hard komen aanrijden, schrikken de dieren daar van en kunnen ze op hol slaan. Op plekken waar paarden en mtb's elkaar kruisen, plaatsen we borden om gebruikers te wijzen op elkaars aanwezigheid." 

Geld Staatsbosbeheer is op, ruiters aan de slag met onderhoud ruiterpaden

 

AD Utrecht, 7-5-2019

 

Ruiters die gebruikmaken van de ruiterpaden in de Zeister Bossen moeten zelf voor het onderhoud zorgen. Staatsbosbeheer heeft door het hele bos pamfletten aan de routepaaltjes gehangen met een oproep mee te doen aan een onderhoudsdag. Blijven vrijwilligers uit dan zijn er volgend jaar geen ruiterpaden meer, zo valt er te lezen op de pamfletten.

 

Stal Schaerweijde aan de Weg Naar Heibergen ligt pal aan de A28 in Zeist. De ruiters maken vanuit Stal Schaerweijde veel gebruik van de ruiterpaden door de naastgelegen bossen. Ruiters van Stal Schaerweijde  hebben vorig jaar nog meegedaan aan een vrijwilligersdag. 

Ook toen deed Staatsbosbeheer de oproep ook om een handje mee te helpen. Maar vorig jaar werd er nog niet vermeld dat er in 2020 geen ruiterpaden meer zouden zijn als er niet werd meegedaan aan de vrijwilligersdag, een boodschap die Staatsbosbeheer nu dus wel heeft.

 

Vrijwilligers krijgen door Staatsbosbeheer een stuk van een route aangewezen en halen overhangende takken en struiken weg. Met een door Staatsbosbeheer beschikbaar gestelde tractor wordt het pad vervolgens geëgaliseerd. Ook wordt er voor gezorgd dat de routepaaltjes goed zichtbaar zijn.

De oproep vanuit Staatsbosbeheer is niet gedaan vanuit gemakzucht, maar vanuit noodzaak, zo blijkt uit een reactie van Staatsbosbeheer. „Het natuurbeleid is overgeheveld van het Rijk naar de provincie. Staatsbosbeheer is daardoor ook flink gekort op het budget. Daardoor is er geen geld meer voor het onderhoud van bijvoorbeeld de ruiterpaden”, aldus een woordvoerder.

 

Mountainbikers 

Mountainbikers werden al eerder geconfronteerd met hetzelfde probleem: óf zelf de routes onderhouden, óf straks geen mountainbikeroutes meer over de Utrechtse Heuvelrug. „Staatsbosbeheer heeft met heel veel verenigingen al overeenkomsten gesloten voor het onderhoud van de routes”, aldus de woordvoerder. 

Op de Utrechtse Heuvelrug worden al natuurwerkdagen gehouden door de mountainbikeverenigingen waarbij de routes worden onderhouden. Jaarlijks zijn er volgens Staatsbosbeheer zo’n vijfhonderd vrijwilligers aan het werk om de mountainbikeroutes te onderhouden. Het ruiternetwerk is iets minder uitgebreid, maar er zijn ook veel minder ruiters beschikbaar om dat netwerk te onderhouden.

Staatsbosbeheer heeft een initiatief in het leven geroepen om een stukje ruiterpad te ‘adopteren’ en te onderhouden. Op de pamfletten wordt dat ook genoemd. Staatsbosbeheer heeft zichzelf tot 1 januari 2020 gegeven om met een oplossing voor het onderhoud te komen. Zijn er onvoldoende vrijwilligers die de ruiterpaden willen en kunnen onderhouden, dan zullen bepaalde trajecten worden afgesloten. Welke dat zijn, is nog onduidelijk.


RTV Utrecht, dinsdag 26 maart 2019            

 

Brunner: "Wees voorzichtig met paarden in het verkeer"

 

 

SOEST - Vrachtwagens, sportauto's, schepen ... Edo is dol op alles wat beweegt. Hoe sneller, hoe beter. Maar vandaag houdt hij het bij een schamele 2PK: hij gaat in Soest de weg op met paard en wagen!

Aan rijden met een paard is in het verkeer niet zoveel anders dan aan rijden met ieder ander voortuig. Ruiters en menners zijn 'gewoon' bestuurder, met dezelfde voorrangsregels als voor fietsers, bromfietsers en automobilisten: Rechts heeft voorrang. Is er een ruiterpad? Dan moeten ze dat gebruiken. Is het er niet? Dan moet het paard gewoon de rijbaan op. Op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken mag je niet komen, ook niet als je naast je paard loopt.

"RUST IS ZO BELANGRIJK"

Marieke Hilhorst heeft een menschool in Soest. Ze traint mensen in het rijden met paard en wagen. "Ik begeleid de paarden en hun menners, maar paarden leren vooral van élkaar hoe ze voor een wagen moeten lopen", vertelt Marieke. "Een onervaren paard span ik voor de kar met een ervaren wat ouder paard ernaast. Als het oude paard niet schrikt van een situatie, zal de nieuweling het ook voor lief nemen. Rust bij paard en ruiter is echt heel belangrijk."

VLUCHTGEDRAG

Gelukkig gebeuren er relatief weinig ongelukken met paarden in het vekeer. "Áls het mis gaat", zegt Marieke, "is dat vooral op drukke provinciale wegen waar de weg een ruiterpad kruist. Precies op de plaatsten waar mensen elkaar niet verwachten. Op rustige wegen gaat het vrijwel altijd goed." Toch vinden veel automobilisten een paard op de weg best eng. Dat snapt Marieke wel: "Paarden zijn kuddedieren met fors vluchtgedrag. Als ze iets engs zien, willen ze weg. Belangrijk is dus dat je in de auto paarden de ruimte geeft. Kijk goed naar ze, doe rustig en laat ze voor gaan. Zo voorkom je problemen."

 

Voor video, zie deze link naar site RTV Utrecht

 Gaat de Veluwe op slot? Natuurbeheerders worstelen met belangen.

 

De Veluwse natuur heeft meer rust en bescherming nodig, vindt de provincie Gelderland. Daarom zijn plekken in het bos die nu nog toegankelijk zijn voor het publiek, dat in de toekomst mogelijk niet meer. Gaat de Veluwe op slot?   


Onderhoud ruiterpaden: Over noodzaak bij Staatsbosbeheer en de rol van de KNHS

 

Geplaatst op 10 oktober 2018 in Buitenrijden en KNHS , zie link 

 

Waar in het verleden het onderhoud van ruiterpaden door Staatsbosbeheer zelf werd verzorgd in hun gebieden, ligt dat tegenwoordig duidelijk anders. Willen ruiters gebruik blijven maken van bestaande routes, zullen de handen uit de mouwen moeten worden gestoken. Anders gaan de routes op slot. Dat is de duidelijke boodschap van Joanie van Esch van Staatsbosbeheer. Het is vijf voor twaalf, maar gelukkig zijn er al mooie voorbeelden van lopende projecten, waar ook de KNHS bij betrokken is. We spraken over deze kwestie met de recreatieadviseur en het landelijke aanspreekpunt voor ruiters bij Staatsbosbeheer. Vermoedelijk gaan de meeste ruiters er nog vanuit dat Staatsbosbeheer het onderhoud wel regelt in de bossen. Maar waarom is dat niet meer?

 

‘Heel veel mensen hebben geen weet van de veranderde situatie. Het heeft ermee te maken dat het natuurbeleid is overgeheveld van het Rijk naar de provincies. Daarmee is ook het geld dat Staatsbosbeheer kreeg voor beheer en onderhoud van recreatievoorzieningen naar de provincie gegaan. Onderaan de streep komt het erop neer dat we in totaal 70% zijn gekort op ons budget. Dat is zeer serieus.

‘Toch houden we voor heel veel gebieden wel een ambitie. Van die gebieden wordt veel gebruik gemaakt, dus daar ga je niet zomaar alle recreatievoorzieningen schrappen. We focussen ons echter met name op het wandelen en het fietsen. Enerzijds omdat het veruit onze grootste gebruikersgroepen zijn. We hebben bezoekersonderzoeken uitgezet in allerlei gebieden en daaruit blijkt dat in de meeste gebieden 60 tot 80% komt om te wandelen en ongeveer 40% komt om te fietsen. Als je het dan hebt over paardrijden, gaat dat van niks tot maximaal 3%. Dat is dus een veel kleinere groep. Daarnaast is de openstellingsbijdrage van de provincies, oftewel de overgebleven subsidiëring voor beheer en onderhoud, eigenlijk alleen bestemd voor wandelen en fietsen.’

Kortom er blijft niks over voor de ruiters?

‘Nee, als je het heel sec zou bekijken, zou je zeggen er is niks voor de ruiters. Dat is de reden dat we momenteel kijken naar alle plusvoorzieningen, oftewel alle voorzieningen waar de openstellingsbijdrage geen dekking voor geeft. Hoe kunnen we het anders financieren of organiseren? Dus niet rücksichtslos schrappen, maar kijken of we iets samen met de gebruikers kunnen doen. Een heel mooi voorbeeld zijn de MTB-routes in onze terreinen. Daar zijn eigenlijk de mountainbikeverenigingen van begin af aan bijna overal bij betrokken geweest. Inmiddels worden praktisch alle routes onderhouden door de verenigingen zelf. Wij sluiten een overeenkomst met hen af en zij mogen die routes op hun kosten aanleggen en verzorgen ook het onderhoud. Die verenigingen hebben vaak een lokaal netwerk, bijvoorbeeld een plaatselijke fietsenhandelaar, en die doneren dan om het onderhoud mede in stand te houden. Tot nu toe functioneert dat goed.’

Met de moutainbikers lijkt het dus goed te werken. Hoe loopt dit traject met de ruiters?

‘Een vraag die voor ons volgde was, hoe om te gaan met de ruiterpaden die in onze gebieden liggen? Ook dit is een relatief kleine groep en in sommige gebieden liggen wel heel veel ruiterpaden. Dan moet je serieus kijken of dat overeenkomt met de vraag. Zijn er wel voldoende ruiters in de omgeving die daar gebruik van maken? Er zijn gesprekken geweest met de KNHS en daar is onder meer het project ‘Adopteer je bos’ uitgekomen. Wat we merkten is dat ruiters niet zo genegen zijn om zich te verenigen, zoals je ziet bij de MTB-verenigingen. Met de ruiters moeten we dit dus anders organiseren en naar het zich laat aanzien zal dat meer gebeuren aan de hand van natuurwerkdagen. Deelnemers hieraan krijgen dan een aantal keer per jaar een soort oproep om te helpen bij het onderhoud van de ruiterpaden. Dergelijke dagen zijn dit jaar geweest in Dwingelderveld en op de Hondsrug. Overigens noemen de boswachters het project daar liever ‘Adopteer je route’. Je adopteert immers niet een heel bos, maar bekommert je om een specifieke route. Daar zijn best wat mensen op af gekomen. Ik heb van de boswachter van Dwingelderveld begrepen dat de mensen met een gebruikersgroep op social media werken en dat op die wijze allerlei ruiters uit de omgeving worden gemobiliseerd.’

Wat houdt dat onderhoud concreet in?

‘Waar je naartoe wil, is dat de paden echt onderhouden worden. Dan moet je denken aan snoeien, gaten vullen, het vlaktrekken en de paaltjes goed zetten of zichtbaar maken. Dat alles zodat het ruiterpad goed begaan blijft. Het hoeft natuurlijk geen geplaveid pad te zijn. Het blijft wel rijden in de natuur, maar een situatie moet ook niet gevaarlijk zijn. Veiligheid staat wel voorop. En als je dit drie tot vier keer per jaar kunt organiseren, kunnen we voor ruiters de paden blijven aanbieden in onze gebieden. Maar op het moment dat de omgeving helemaal niet genegen is om te helpen zullen we uiteindelijk ruiterpaden moeten opheffen. Als we dit niet samen kunnen doen, is er blijkbaar ook geen behoefte aan of vraag naar.’

Maar dan moeten mensen zich wel eerst bewust zijn van de huidige situatie.

‘Ja, het waarom moeten wij natuurlijk heel duidelijk vertellen. En als je dat verhaal vertelt, -zo heb ik een keer in Zuid-Limburg hierover een presentatie gegeven-, snappen de mensen het goed. Staatsbosbeheer doet dit niet omdat ze geen ruiters meer in haar gebieden wil. Nee, wij hebben hier geen financiering meer voor. Dat is niet leuk bij iets wat je altijd hebt aangeboden, maar als je 70% minder salaris krijgt, zul je keuzes moeten maken.’

Gebeurt het onderhoud in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer of is het vooral aan de mensen zelf?

‘De mensen doen het onderhoud zelf, maar je maakt er samen wel een leuke dag van. De boswachter is erbij en er worden afspraken gemaakt wat er gaat gebeuren. We hebben een FSC keurmerk voor onze bossen en daarmee moet je ook voor het werken in de bossen aan allerlei voorwaarden voldoen. Daar moet wel rekening mee gehouden worden.

‘Belangrijk is dat je een initiatiefnemer hebt die dat alles richting de vrijwilligers coördineert. Op de Hondsrug was dat een grote manege. Die mensen willen daar tijd en energie in stoppen om zo’n dag te organiseren. Met dat in het achterhoofd heb ik nu in Brabant overleg met de KNHS en de regioconsulenten om ‘Adopteer je bos’, of beter ‘Adopteer je route’ uit te rollen. We kijken graag of de KNHS-regioconsulenten hier een rol in kunnen spelen.’

En als iemand dit in een bepaald gebied wil oppakken kan hij of zij zich melden bij Staatsbosbeheer of bij de KNHS?

‘Ja, beide opties. Vanuit Staatsbosbeheer kan dat via de boswachter van het gebied. Die kunnen op onze website worden gevonden. De KNHS speelt hier ook een belangrijke rol. Ik stem het nodige af met Wilma Plaisier (projectmedewerker recreatiesport bij de KNHS, red.) en er is contact met de regioconsulenten. Veel gebeurt ook lokaal. Dat zie je in Dwingelderveld. Daar loopt het allemaal via die gebruikersgroep en niet iedereen die hieraan deelneemt, is lid van de KNHS. Het spreekt wel voor zich dat de KNHS als overkoepelende organisatie een belang heeft bij de activiteiten om de routes open te houden. We hebben een goede samenwerking met de KNHS en dat werkt prettig. Het verhaal waarom hier een noodzaak is, moet wel goed verteld worden. Nogmaals, het is niet omdat we niet willen, we kunnen niet anders.’

Kan er nog wat vanuit de provincies gebeuren?

‘Dat is vooral een politiek verhaal. Ook daarin zal de KNHS een rol kunnen spelen door zich op de politiek te richten. Ik weet dat in Zuid-Holland een motie of een besluit is aangenomen, waarin staat dat drie miljoen euro wordt vrijgemaakt voor ruiterroutes.’

Wanneer moet het onderhoud in een gebied geregeld zijn voordat Staatsbosbeheer routes gaat afsluiten?

‘We hebben als deadline 1 januari 2020 in ons achterhoofd. Dan moeten we weten in welke gebieden dit allemaal gaat lukken.’

‘Rijden in de natuur is geen recht, maar een gunst’

KNHS-regioconsulent Jaap van den Ende is een van die initiatiefnemers, waaraan Joanie van Esch refereert. Van den Ende is nauw betrokken bij het onderhoud van de paden in het gebied rondom Kootwijk, al blijft hij zelf bescheiden over zijn rol. ‘Het is natuurlijk een gezamenlijk verhaal en een gezamenlijk belang’, aldus Van den Ende. ‘Alleen, als iedereen naar elkaar blijft kijken, gebeurt er natuurlijk niks. Dus zijn er mensen die op een gegeven moment wat meer doen dan anderen.’

Creatieve ingeving

Het rijden in het afwisselende natuurgebied rondom Kootwijk in de Midden Veluwe gaat de regioconsulent duidelijk aan het hart: ‘Je hebt hier ongeveer 150 kilometer aan paardenpaden zonder dat je wegen kruist. Als je er woont en je bent zelf gebruiker van die paden, wil je dat dit alles zo mooi mogelijk blijft. Ik merkte op den duur dat er bij Staatsbosbeheer minder aandacht was voor de paardenpaden en heb toen een boswachter aangesproken. Duidelijk werd dat er maar een beperkte pot met geld was en de boswachter ook niet wist hoe hij dat met de paardenpaden moest oplossen. Ik heb toen voorgesteld om samen de paden af te gaan en te kijken naar de situaties ter plaatse.’ Aldus geschiedde. Van den Ende ging op pad met de boswachter en er volgde een creatieve ingeving. ‘Het idee ontstond om, als er dan toch geen geld was voor onderhoud, de bredere ruiterpaden langzaamaan een beetje dicht te laten groeien tot ruitersporen en de naastgelegen weg, zeg maar het zandpad van Staatsbosbeheer, te gebruiken als menroute. Dat bleek een mogelijkheid en het was fijn dat de boswachter hierin meedacht.’

Van den Ende attendeerde ook de ondernemersvereniging van Kootwijk op de situatie. Hij vertelt: ‘Er ontstond ook een initiatief vanuit het Van der Valk hotel De Cantharel, dat aan het gebied zit. Die kwamen met het idee om bordjes te plaatsen overeenkomstig met het bestaande knooppuntensysteem, zoals dat met nummertjes op kaarten stond weergegeven. Dat was akkoord voor Staatsbosbeheer. Het hele gebied is dus nu voorzien van knooppuntenindicaties, waardoor het prachtig is om er te rijden.’

Andermans terrein

Al deze acties werden duidelijk gewaardeerd, maar het reguliere onderhoud voor de langere termijn bleef een probleem. Als dit niet door de mensen zelf gedaan ging worden, moesten de routes alsnog dicht. Van den Ende: ‘We hebben gesproken met de ondernemersvereniging en met Staatsbosbeheer. Er zijn nog wat juridische, formele hobbels te nemen, maar we hebben gezegd: “Laten we samen met de ondernemersvereniging alvast gewoon beginnen.” Zij hebben veel gebruikers uit Kootwijk uitgenodigd en we gaan het eenvoudige snoeiwerk en veiligheidsinspecties naar bomen die dreigen om te vallen oppakken. Er komt een opsnoeidag in het najaar, waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. We mogen dan de keet van Staatsbosbeheer, met zagen, scheppen en dat soort dingen, lenen. Er kunnen 65 mensen aan het werk gehouden worden en we kijken of we na afloop nog iets gezelligs met zijn allen kunnen doen, zoals een barbecue. Op deze wijze proberen we het hele gebied te behouden.’

De KNHS-regioconsulent erkent dat er bij een project als dit creativiteit en flexibiliteit nodig is aan beide kanten. Hij zegt: ‘Ruiters zullen moeten beseffen dat rijden in de natuur geen recht is, maar een gunst. Houd er rekening mee dat je op andermans terrein rijdt en dat er best wat tegenover mag staan als je er niet voor hoeft te betalen en in het gebied woont. Als je een keer een middag helpt snoeien zijn de paardenpaden weer voor een hele tijd in orde.’

Zelf meehelpen?

Wil je zelf de handen uit de mouwen steken en helpen bij het onderhoud van ruiter- en menpaden bij jou in de buurt? Kijk dan op www.knhs.nl/adopteerjeroute om te zien welke initiatieven er bij jou in de buurt zijn om de ruiter- en menpaden te onderhouden. 

Met "Adopteer je route" help jij mee in jouw favoriete buitenrijgebied. Of een ander gebied, dat mag natuurlijk ook! Het kost je geen geld, alleen een beetje tijd. Per provincie brengen we voor je in kaart welke initiatieven er zijn, Daar staat precies omschreven hoe jij kunt meehelpen. Jeuken je handen en wil je meer doen, dan mag dat natuurlijk ook. Graag zelfs! Misschien kun je meehelpen om lokale initiatieven een groter platform te geven en er nog meer mensen bij te betrekken! Dus: adopteer je route en help de paardensport - en jezelf!


Een deel van het artikel in de Paard & Sport van de KNHS (2016)
Een deel van het artikel in de Paard & Sport van de KNHS (2016)

Artikel met filmpjes over buitenrijden in Soest, KNHS Paard & Sport

 

Het filmpje staat rechts

 

*TEASER* PAARD&SPORT 2: BUITENRIJDEN IN UTRECHT

Geplaatst op 04 juni 2016 in Buitenrijden en KNHS

Paard&Sport test de pareltjes onder de Nederlandse ruiterroutes. Voor nummer 2, die op 10 juni 2016 verschijnt, gingen we op pad in de provincie Utrecht.HV Polo heeft in samenwerking met de KNHS een serie 'Mooiste ruiterpaden van Nederland' gemaakt. Links naar site HV Polo

 Reportage Natuur Volkskrant.nl

 

Betalen voor natuur zit niet in onze natuur

 

Bron

 

Willen we betalen voor de natuur? In de Biesbosch viel die suggestie verkeerd. Maar natuurbeheer kost wel veel geld.


Beleidsplan NP Utrechtse Heuvelrug: Samenwerkingsagenda 2019-2020

 

In januari 2018 hebben 17 partijen de Samenwerkingsagenda Nationaal Park Heuvelrug 2019-2020 ondertekend. In deze agenda beschrijven zij hun gezamenlijke ambities en activiteiten voor de komende jaren. Deze agenda is tot stand gekomen na een breed proces met tal van organisaties en betrokkenen die de natuur, het landschap en het erfgoed op de Heuvelrug een warm hart toedragen. De Samenwerkingsagenda is een dynamisch document. Dat betekent dat de partners regelmatig bekijken waar aanscherping of aanpassing aan de orde is.

 

De overkoepelende ambitie is meer natuur, meer geld voor natuur en meer draagvlak voor natuur. De gebiedspartijen willen een beweging op gang brengen van mensen die zich hiervoor inzetten. Daarbinnen hebben we de volgende 6 ambities: 

Ambitie 1: Natuur, landschap en cultuurhistorie

Ambitie 2: Beleving en toegankelijkheid vergroten

Ambitie 3: Toezicht en handhaving: effectief en efficiënt

Ambitie 4: Merkversterking

Ambitie 5: Groeiende economische basis voor natuur, landschap en erfgoed

Ambitie 6: Uniek Nationaal Park
 

De Samenwerkingsagenda is de inhoudelijke leidraad voor de activiteiten die de samenwerkende partners de komende jaren ondernemen. De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is de motor van het Nationaal Park en heeft een belangrijke rol in het faciliteren van de samenwerking en het aanjagen van vernieuwing.

 

 

Hieronder is een segment te zien van de Samenwerkingsagenda, welke een mogelijke gebruikersbijdrage noemt.

Download
Samenwerkingsagenda 25 januari 2018.pdf
Adobe Acrobat document 8.4 MB
Download
Intentieovereenkomst NP 25 januari 2018.
Adobe Acrobat document 286.0 KB


Verkenning Ruitervignet Heuvelrug

 

In 2017 is er een in opdracht van Gebiedscoöperatie O-Gen onderzoek uitgevoerd ter verkenning van een mogelijk ruitervignet op de Heuvelrug. Er is in kaart gebracht welke systemen er reeds aanwezig zijn, wat knelpunten van de systemen en een nieuw systeem zijn en wensen vanuit de gebruikers zijn. 

 

Om meer informatie te verkrijgen, is een uitnodiging naar maneges stalhouders verstuurd, wat helaas nauwelijks respons opleverde.

 

De eindconclusie van het onderzoek: 

Het is onjuist dat invoeren van een gezamenlijk ruitervignet voor de Heuvelrug gezien kan worden als ‘laaghangend fruit’ dat snel en gemakkelijk te realiseren is. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Als de terreinbeheerders het eens worden over één systeem en via investeringen de paden en het netwerk kunnen verbeteren, dan kan waarschijnlijk draagvlak bij de paardensporters gevonden om mee te gaan in een nieuw systeem met hogere vergoedingen en meer kwaliteit van hun recreatie.

 


Van Ruiterspoor naar ruiterpad

 

Op 28 maart is tijdens de Dorpsraadvergadering Groenekan de actie van start gegaan om gelden in te zamelen ter verbetering van het ruiterpad Hooge Kampse Plas. De verwachting is dat een goed ruiterpad voorkomt dat ruiters op het fietspad gaan lopen en hun paarden daar uitwerpselen achterlaten. Dat stoort fietsers en wandelaars en is bovendien wettelijk verboden.

Het ruiterspoor langs de Hooge Kampse Plas tussen de Voordorpsedijk en de Groenekanseweg wordt veel gebruikt door recreanten, fietsers, wandelaars en ruiters. De ervaring leert dat het gezamenlijk gebruik nog weleens tot problemen en wederzijdse overlast leidt. Daarbij moet men denken aan paardenpoep en situaties waarin ruiters en fietsers/wandelaars gebruik maken van het fietspad. In een gelegenheidssamenwerking tussen Dorpsraad Groenekan, de Koninklijke Nederlandsche Hippische Sportbond, Stichting Het Utrechts Landschap, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Gemeente De Bilt en een aantal maneges is aan een oplossing gewerkt.

Actiepunten
Marius van den Bosch is voorzitter van de Groenekanse Dorpsraad. Hij vertelt: 'Er zijn drie actiepunten: 1. Er is een tweetal borden geplaatst om ruiters te vragen niet op het fietspad te rijden (iets wat overigens bij wet verboden is), 2. Aan maneges, stalhouders en particulieren wordt gevraagd te zorgen dat de ruiters dat ook echt gaan doen en 3. We zijn met elkaar gaan kijken, of we voldoende geld kunnen verzamelen om het ruiterspoor te verbeteren, zodat dit spoor in de berm een ruiterpad wordt en het altijd gebruikt kan worden. Ergernissen tussen ruiters, fietsers en wandelaars behoren dan tot het verleden'.

Spoor
Utrechts Landschap heeft aangeboden te kijken of het spoor, wat nu naast het fietspad ligt, kwalitatief verbeterd kan worden zodat het droger en bruikbaarder wordt. De kosten worden ingeschat op ongeveer 4.500 euro. Van den Bosch: 'Wij hopen de actie succesvol te kunnen afsluiten op 6 mei en ons plan te verwezenlijken. Vanuit Vitaal Platteland en van Dorpsgericht werken van de gemeente is er ook al een toezegging binnen maar we zijn er nog niet. Een goed initiatief vindt iedereen. Het moet toch lukken samen met alle ruiters die er gebruik maken van het pad langs de Hooge Kampse plas een mooi ruiterpad te maken.

Hopelijk sluiten er nog velen aan met een bijdrage en zijn het niet een paar, maar alle ruiters én stalhouders die voor anderen gaan mee betalen om dit pad te realiseren. Een van de vragen die ons bereikte is hoeveel wordt er verwacht bij te dragen. Geen verplichting maar wel een richting is eenmalig € 50 per ruiter en een veelvoud per stalhouder. Wie zou er niet over een beter pad langs de Hooge Kampse plas willen lopen met zijn paard? Bijdragen zijn te storten na e-mailoverleg via secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

Op dit moment is er plm. 2800 euro aan toezeggingen binnen. Als de doelstelling niet behaald wordt zullen de bedragen worden teruggestort. Als de actie niet succesvol is zal het huidige ruiterspoor worden afgesloten en is men in overtreding, wanneer men als ruiter langs de Hooge Kampse Plas paardrijdt. Het gedogen houdt dan op en men zal worden aangesproken op mentaliteit'.

 

En zien ook: Burgemeester opent ruiterpad


Veenendaal Totaal (2016)
Veenendaal Totaal (2016)
Officiele overhandiging van de Knooppunten kaart Midden & Noord aan voorzitter Nationaal Park (mei 2016)
Officiele overhandiging van de Knooppunten kaart Midden & Noord aan voorzitter Nationaal Park (mei 2016)


Flyer gebruikt voor de werkdag najaar 2017
Flyer gebruikt voor de werkdag najaar 2017

 

Document 'De Teugels Strak, werken aan knelpunten en behoud van ruiterpaden' is een scriptie in het kader van een afstudeeropdracht in 2016. Het gebied wat gebruikt is voor het onderzoek is het terrein van Staatsbosbeheer op de Utrechtse Heuvelrug.

 

Link naar verslag: hier


Publicatie op de website van de KNHS

LAATSTE STUKJE KNOOPPUNTEN UTRECHTSE HEUVELRUG GEREALISEERD

Geplaatst op 17 oktober 2016 in Buitenrijden

Goed nieuws voor alle ruiters en menners van de Utrechtse Heuvelrug: het laatste stukje van de Knooppuntenkaart Paardenpaden Utrechtse Heuvelrug Midden & Noord is gerealiseerd.

“Het idee ontstond tijdens het ontwikkelen van de knooppuntenkaart om een alternatief te bieden voor ruiters in plaats door het dorp Lage Vuursche te moeten en een betere aansluiting op de andere paden te bieden", vertellen KNHS regioconsulenten Marjolein van Unen en Coen Langkemper. "De grondeigenaar, Landgoed Eyckenstein, was enthousiast en wilde meewerken. Daarop zijn we aan de slag gegaan om de financiële middelen te bewerkstelligen.”

Het pad is 760 meter lang, loopt tussen knooppunt 46 en 76 en ligt ten westen van Lage Vuursche. Dit is een gezamenlijk project voor De Bilt, Baarn en Landgoed Eyckenstein. De Bilt en Baarn nemen de aanleg voor hun rekening en Landgoed Eyckenstein stelt de ruimte hiervoor ter beschikking en zal het onderhoud gaan organiseren vanuit de Nationaal Park gedachte.

Meer informatie
De knooppuntenkaarten Utrechtse Heuvelrug Zuid en Midden&Noord zijn te koop bij de informatiepunten van de VVV op de Heuvelrug, bij een aantal ruitersportzaken en paardenbedrijven in de regio en online bij Stichting Hippisch Toerisme Nederland. Kijk ook eens op de de website van Natuurpark Utrechtse Heuvelrug. Meer weten over de achtergrond van dit project? Lees dan het nieuwsbericht van 30 mei 2016 over deze knooppuntenroute.


12 januari 2015   

 

Zorgen over onderhoud Brabantse ruiterpaden

 

Brabantse fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden worden steeds slechter onderhouden. Dat komt door bezuinigingen op Staatsbosbeheer.

De boswachters hebben nog net genoeg tijd en geld om het bos zelf te onderhouden. Aan onderhoud van recreatieve voorzieningen, zoals de paden, komen ze niet meer toe.

Verkiezingen

Sinds januari 2014 is de provincie verantwoordelijk voor Staatsbosbeheer. Vroeger lag die verantwoordelijkheid bij het Rijk. Met de provinciale statenverkiezingen van 18 maart in het vooruitzicht, luidt Staatsbosbeheer nu de noodklok. Guus Verhorst van Staatsbosbeheer: “Om een hectare bos goed te onderhouden, hebben we honderd euro nodig. Nu hebben we 33 euro. U kunt zich dus voorstellen dat we keuzes moeten maken.”

KNHS

“De KNHS maakt zich, samen met andere sportbonden,  grote zorgen over de achteruitgang en mogelijke sluiting van Brabantse ruiterpaden. Sporters moeten steeds vaker betalen om een gebied in te mogen. De KNHS verzet zich daartegen omdat sporten bijdraagt aan een gezonde samenleving. De landelijke en provinciale politiek moet haar taak waarmaken,” reageert Liesbeth Bronkhorst namens de KNHS.

 

Steun van ANWB

Staatsbosbeheer krijgt steun uit onverwachte hoek, namelijk van de ANWB. Die bond wil er namelijk niet alleen zijn voor automobilisten, maar ook voor fietsers. Paul Makken van de ANWB: “Het is een publieke taak om te zorgen voor het onderhoud van de fiets- en wandelpaden. Wij vinden dan ook dat de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen.” De provincie is nog niet bereikbaar voor commentaar.


De KNHS stand op Paard 2015
De KNHS stand op Paard 2015

Opruimdag Elst - De Plantage

 

 

Rijvereniging organiseert jaarlijks, en soms zelfs twee keer per jaar, een opruim dag. Dat houdt in dat er in de ochtend wordt verzameld in de kantine, de boswachter van Staatsbosbeheer de locaties heeft die hij in gedachten heeft en er groepen worden gemaakt van de vrijwilligers.

Met zijn allen de handen uit de mouwen steken levert zeker resultaat op. En eigen gewin, de vrijwilligers mennen en ruiteren immers ook zelf op deze paden.

Zo scheelt het ergernis bij de gebruikers en tijd bij de beheerders.

 

Foto's zijn van editie najaar 2015Stukje in de Leusderkrant, 2016

 

Knooppuntenkaart paardenpaden Heuvelrug Midden en Noord gelanceerd

LEUSDEN Janine Caalders, voorzitter van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, heeft woensdag de eerste knooppuntenkaart paardenpaden in ontvangst genomen op ruitersportcentrum de Treekhoeve in Leusden. Met de presentatie van deze kaart wordt een voorbereidingsperiode van ruim twee-en-half jaar afgesloten.

Op de kaart staan alle paardenpaden, ruiterpaden en menpaden op de Heuvelrug in het gebied ten Noorden van de A12. Ook zijn de paardvriendelijke openbare wegen die de gebieden onderling verbinden op de kaart aangegeven. Op kruisingen en splitsingen van de paden zijn de afgelopen twee-en- een half jaar knooppuntenpaaltjes geplaatst waarvan de nummers op de kaart terug te vinden zijn. 

Samen met de kaart die in 2012 is uitgebracht, van het zuidelijk deel, is de gehele Heuvelrug van Grebbeberg tot het Gooimeer in beeld gebracht. De kaarten bieden ruiters en menners de mogelijkheid routes vooraf te plannen en is in het veld een belangrijk hulpmiddel voor oriëntatie en aanpassingen van de route bij eventuele blokkades. Voor eigenaren en beheerders betekent het een beter gebruik van hun gebieden door de paardenliefhebber. Ook kunnen hulpdiensten nu met behulp van kaart goed geïnformeerd worden.

 

Bit Magazine

 

Nieuw stuk ruiterpad op Utrechtse Heuvelrug

OKTOBER 2016

 

Wil je lekker eropuit met je paard? Genieten van de kleurige herfst? De paardensportbond KNHS meldt dat er een nieuw stukje ruiterpad bij is gekomen op de Utrechtse Heuvelrug. Daarmee is de Knooppuntenkaart Paardenpaden Utrechtse Heuvelrug Midden & Noord voltooid, want dit pad was het laatste benodigde stukje.

KNHS regioconsulenten Marjolein van Unen en Coen Langkemper  vertellen dat ze met dit laatste stuk pad een alternatief wilden bieden. Ruiters hoeven hiermee niet door het dorp Lage Vuursche en hebben een betere aansluiting op de andere paden.

 

Het pad van 760 meter lengte – tussen knooppunt 46 en 76 – loopt over Landgoed Eyckensteyn. Wie de knooppuntenroute wil rijden kan daarvoor een kaart kopen. De knooppuntenkaarten Utrechtse Heuvelrug Zuid en Midden & Noord zijn onder andere te koop bij de informatiepunten van de VVV op de Heuvelrug, bij een aantal ruitersportzaken en paardenbedrijven in de regio en online bij Stichting Hippisch Toerisme Nederland. RTV Utrecht zondag 27 mei 2012, 07.00 uur

 

Paardenroutes Utrechtse Heuvelrug klaar voor gebruik

 

UTRECHT - Het nieuwe netwerk aan routes voor ruiters en menners op de Utrechtse Heuvelrug is klaar om gebruikt te worden. De verwijzingen stan er en de paden zijn toegankelijk. Dat bleek tijdens een proefrit zondagmiddag. Op 2e Pinksterdag worden de routes officieel in gebruik genomen.

 

Afgelopen maanden zijn er speciale knooppuntroutes uitgezet in het gebied door de Nederlandse Vereniging voor Vrijetijds Ruiters. De initiatiefnemers hebben daarbij veel hulp gekregen van Staatsbosbeheer. De route is betaald door de provincie Utrecht en de Rabobank Utrechtse Heuvelrug.

 

Ruiters en menners volgen de route door knooppunten thuis uit te zoeken en deze tijdens hun tocht te volgen. Het eerste knooppunt verwijst naar het volgende en zo verder. Voor fietsers bestaan al langer dit soort knooppuntnetwerken.Paardrijder moet dokken voor bosrit

donderdag 16 januari 2014, 18:00 uur

Staatsbosbeheer wil ruiters gaan laten betalen voor bosritten. 'Helaas hebben we geen geld meer voor het onderhoud van ruiterpaden', zegt Joke Bijl van Staatsbosbeheer bij Dit is de Dag.

'Omdat de overheid terugtreedt, is er minder financiering en het gevolg is: de gebruiker betaalt. Dat geldt voor allerlei bijzonderheden, speciale arrangementen en dus ook voor ruiterpaden.'

Staatsbosbeheer gaat de buitenrijpas samen met de paardensportbond grondig onderzoeken, zodat het wel betaalbaar blijft. Hoeveel de pas moet gaan kosten, is Staatsbosbeheer nog aan het onderzoeken.


Ruiters gaan mogelijk betalen voor buitenrit

Alle leden van de KNHS krijgen de komende weken een vragenlijst over het plan thuisgestuurd. Geprobeerd wordt volgens Staatsbosbeheer om ook alle andere ruiters te bereiken. De buitenrijpas zou voor het hele land moeten gaan gelden voor iedereen die wel eens te paard de natuur in trekt.

 

Invoering van de buitenrijpas is nodig volgens Staatsbosbeheer omdat de overheid het onderhoud van ruiterpaden niet meer betaalt. Daar moeten natuurbeheerders zelf voor gaan opdraaien. „Een buitenrit is een groot goed onder ruiters, waarbij het weer en het terrein een eigen dynamiek hebben. Maar het onderhoud van speciale paden, parkeerplaatsen voor paardentrailers en bijvoorbeeld bruggen die geschikt zijn voor een paard is duur”, aldus Staatsbosbeheer.

Ruiters kunnen via de vragenlijst hun wensen en verlangens kenbaar maken. Via de buitenrijpas blijven buitenritten gegarandeerd, terwijl het aanbod ook beter op de vraag kan worden afgestemd, melden KNHS en Staatsbosbeheer.


Publicatie over de Zuid kaart door RTV Utrecht

 

 

Paardenroutes Utrechtse Heuvelrug klaar voor gebruik

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 27 mei 2012, 07:00 uur | update: 16:50 uur

UTRECHT - Het nieuwe netwerk aan routes voor ruiters en menners op de Utrechtse Heuvelrug is klaar om gebruikt te worden. De verwijzingen staan er en de paden zijn toegankelijk. Dat bleek tijdens een proefrit zondagmiddag. Op 2e Pinksterdag worden de routes officieel in gebruik genomen.

Afgelopen maanden zijn er speciale knooppuntroutes uitgezet in het gebied door de Nederlandse Vereniging voor Vrijetijds Ruiters. De initiatiefnemers hebben daarbij veel hulp gekregen van Staatsbosbeheer. De route is betaald door de provincie Utrecht en de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. 

Ruiters en menners volgen de route door knooppunten thuis uit te zoeken en deze tijdens hun tocht te volgen. Het eerste knooppunt verwijst naar het volgende en zo verder. Voor fietsers bestaan al langer dit soort knooppuntnetwerken.

Klein stukje in het Algemeen Dagblad, Regiokatern Utrecht, 2016
Klein stukje in het Algemeen Dagblad, Regiokatern Utrecht, 2016


Ruiterroute Groot Wolfswinkel-Breeschoten in Scherpenzeel geopend 28 april 2010

SCHERPENZEEL (KNHS) - Woensdag is de ruiterroute Groot Wolfswinkel-Breeschoten in de gemeente Scherpenzeel officieel geopend.

Op het natuurterrein Groot Wolfswinkel- Breeschoten op het particuliere Landgoed Scherpenzeel heeft de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) in samenwerking met de gemeente Scherpenzeel, Stichting Landgoed Scherpenzeel en de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) een ruiterpad gerealiseerd.

Het gemarkeerde pad is ruim vier kilometer lang en loopt door nat terrein met wisselende ondergronden. In de route zijn twee natuurlijk hindernissen opgenomen met een alternatieve route, een heuveltje met een steile op- en afloop met een omleiding als alternatief en een slootje dat als waterhindernis kan worden genomen.


Initiatiefnemers in het gebied zijn jaren bezig geweest om de route van de grond te krijgen. Mede met de hulp van KNHS-regioconsulent Coen Langkemper en de hulp van de gemeente Scherpenzeel is het ruiterpad nu gerealiseerd. Wethouder Han de Ridder opende de route en bedankte de initiatiefnemers en de Stichting Landgoed Scherpenzeel voor hun inzet.

 

Link

 


Op de inhoud van deze pagina, inclusief de foto's, rust Copyright van Stichting Ruiteren en Mennen Utrechtse Heuvelrug